วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โกโกริโกะ...เกมส์กึ๋ยส์ - ยามากูจิ+อาริโนะ ลุยชีวิตบนเกาะร้าง ด้วยเงิน0เยน ตอน1, ออกอากาศ 15 มีนาคม 2552โกโกริโกะ...เกมส์กึ๋ยส์ - ยามากูจิ+อาริโนะ ลุยชีวิตบนเกาะร้าง ด้วยเงิน0เยน ตอน1 อัดทรู 15 มีนา 3ทุ่ม
ใช้ชีวิต0เยน บนเกาะร้า่ง

ของยามากูจิและอาริโนะ